/ ©: WWF
© WWF

Saznajte više o "Čuvarima rijeka"

Čuvari rijeka redovito će pregledavati ukupno 470 km Mure, Drave i Dunava tijekom sljedeće tri godine. Pronađu li bilo što neprikladno, obavijestit će o tome hrvatsku Vladu i medije, kao i Europsku komisiju! Pratite dogodovštine naših "riječnih super heroja" i pridružite im se u očuvanju rijeka!

Posjetite i blog! 
WWF stvara rješenja koja će našem planetu pomoći da se nosi s velikim izazovima u očuvanju okoliša. Želimo da ljudi i priroda napreduju zajedno.
Saznajte više o WWF-u. 

Što radimo u Dinarskom luku?