WWF obnovio Ribnjake Podunavlje u Kopačkom ritu | WWF

WWF obnovio Ribnjake Podunavlje u Kopačkom ritu

Posted on 16 October 2012
Predstavnici WWF-a i Coca-Cole u obilasku Ribnjaka Podunavlje
© Jasmin Sadikovic, Green Osijek
KOPAČKI RIT Predstavnici svjetske nevladine organizacije za zaštitu prirode WWF, Parka prirode Kopački rit i tvrtke Coca-Cola okupili su se u utorak u Bio-ekološkoj stanici u Tikvešu te predstavili novinarima svoje napore u obnovi Ribnjaka Podunavlje. Dio je to projekta „Obnova močvarnih staništa na području Mure, Drave i Dunava“, koji je WWF u suradnji s Hrvatskim društvom za zaštitu ptica i prirode provodio protekle dvije godine.

Projekt je dio programa WWF-a za zaštitu poplavnih područja Dunavskog sliva. „Močvare su izuzetno važne za biološku raznolikost i osiguravaju mnoge dobrobiti i usluge poput obrane od poplava, vode za piće, pročišćavanja vode, turizma i rekreacije… Cilj WWF-a je zaštititi i obnoviti poplavna područja i močvare Dunava za dobrobit i ljudi i prirode. Naši se zadaci fokusiraju posebno na srednji i donji tok Dunava i njegovih glavnih pritoka gdje je preostalo najviše poplavnih i močvarnih područja s velikim potencijalom za obnovu“, istaknula je na konferenciji za novinare u Tikvešu dr. Orieta Hulea, izvršna direktorica WWF-ovog Dunavsko-karpatskog programa.
Obnova močvarnog staništa od 570 ha u Kopačkom ritu odvijala se na ribnjaku Podunavlje blizu Kopačeva. „Ribnjaci su napušteni prije nekoliko godina te je došlo do zaraštavanja močvare i smanjenja njenih funkcija i vrijednosti što je negativno utjecalo na biološku raznolikost. Obnovom ovog područja ono ponovno počinje služiti kao područje za hranjenje, odmaranje i razmnožavanje mnogim rijetkim i ugroženim vrstama“, rekla je Irma Popović Dujmović, voditeljica projekata voda WWF-ovog Mediteranskog programa. Obnovom ribnjaka uklonjen je vrbik, produbljeno je dno ribnjaka, izgrađene su turističke staze s brojnim informacijskim sadržajima te će se postaviti promatračnica za ptice.

Projekt se provodi uz financijsku potporu Coca-Cole s kojom je WWF uspostavio partnerstvo s ciljem obnove poplavnih područja duž Dunava kako bi se javnosti i donosiocima odluka pokazale sve koristi močvarnih sustava te osigurala kritična staništa za bogatu floru i faunu Dunavskog sliva. „Coca-Cola na svjetskoj razini ukazuje na važnost održivog razvoja i razumnog raspolaganja vodom kroz brojne aktivnosti i napore koje ulaže u očuvanje vodnoga bogatstva. Godine 2007. obvezali smo se vratiti lokalnim zajednicama i okolišu onu količinu vode koju koristimo u proizvodnji svojih pića i ostalim proizvodnim postupcima do 2020. godine postavljanjem triju jasnih ciljeva. To su: smanjenje omjera iskorištavanja vode uz povećanje njezine učinkovitosti za 20 posto, uz 2004. godinu kao polazišnu; usklađivanje svih proizvodnih postupaka radi oporabe vode i njezinog vraćanja u okoliš na razini koja podržava vodeni život; te vraćanje vode iskorištene za proizvodnju pića podržavanjem projekata za razvoj lokalne zajednice i zaštitu prirode. Jedan od takvih projekata je i projekt obnove Ribnjaka Podunavlje”, istaknula je Ulrike Sapiro, direktorica za održivu zaštitu okoliša Coca-Cole za Europu.

Na konferenciji je potpisana Deklaracija o suradnji između WWF-a i Parka prirode Kopački rit kojom će se osigurati dugoročno očuvanje močvarnog staništa i biološke raznolikosti na ribnjacima Podunavlje. „U Javnoj ustanovi smo sretni zbog suradnje nevladinih udruga i privrede u revitalizaciji Ramsarskih i područja bitnih za biološku raznolikost. To je primjer dobre prakse koji bi se trebao primjenjivati i u ostalim dijelovima Hrvatske i regije“, istaknuo je vršitelj dužnosti ravnatelja PP Kopački rit Damir Opačić.
Predstavnici WWF-a i Coca-Cole u obilasku Ribnjaka Podunavlje
© Jasmin Sadikovic, Green Osijek Enlarge
Tiskovna konferencija u Kopačkom ritu: Orieta Hulea, Urlike Sapiro, Irma Popović Dujmović i Damir Opačić
© Jasmin Sadikovic, Green Osijek Enlarge