Ovogodišnji Međunarodni dan Drave proslavio očuvanje ušća Mure u Dravu | WWF

Ovogodišnji Međunarodni dan Drave proslavio očuvanje ušća Mure u Dravu

Posted on 26 November 2012
Ušće Mure u Dravu ostat će očuvano
© Dubravko Lesar
Koprivnica  – Međunarodni dan Drave 2012. godine proslavljen je uz sjećanje na nedavno preminulog kolegu Martina Schneidera Jacobyja, ali i sreću zbog nedavne odluke Ministarstva zaštite okoliša i prirode da ne dopusti kanaliziranje ušća Mure u Dravu.

Po dvanaesti put u Koprivnici organiziran je Međunarodni dan Drave, manifestacija kojom se tradicionalno promovira zaštita prirodnih i kulturnih vrijednosti dravske regije na međunarodnoj razini.
Ove godine, pažnja je bila usmjerena na konkretne projekte koji će doprinijeti turističkom razvoju regije kao održivom i izglednom vidu razvoja dravske regije. Prezentirani su projekti prihvaćeni na Trećem pozivu IPA prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska kojemu je osnovna svrha bila financiranje projekata vezanih uz razvoj prekogranične turističke infrastrukture na osnovi prirodne i kulturne baštine, te drugi projekti koji još uvijek imaju šanse biti financirani u ovom programu. Uz povezivanje na već postojeće međunarodne biciklističke rute, predstoji i veliki posao bolje promocije prirodne i kulturne baštine u cijeloj regiji, no i plan gospodarenja Regionalnim parkom Mura-Drava koji će izraditi Javne ustanove za zaštićena područja svih županija uz rijeke Dravu i Muru.
Kako je u kolovozu ove godine preminuo dragi kolega i veliki zaljubljenik i borac za zaštitu i očuvanje prirode dr. Martin Schneider Jacoby, dio ovogodišnjeg programa je bio posvećen samo njemu. Izložba fotografija raznih autora u Domu mladih pod nazivom “Moja je duša širom raširila krila i poletjela preko tihe zemlje kao da leti kući“ napravljena je u njegovo sjećanje. Dr. Jacoby je jedan od začetnika ideje da Mura, Drava i Dunav postanu UNESCO-v rezervat biosfere te se srčano borio za očuvanje mnogih naših rijeka, ne samo Drave i Dunava, već i Save i Neretve.
Isto tako, ovogodišnju proslavu smo posvetili ušću Mure u Dravu, jer je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode napokon donijelo rješenje kojim se odbija zahtjev Hrvatskih voda za regulacijom tj. prokopom kinete na lokaciji ušća Mure u Dravu. Ovo rješenje daje veliko priznanje nevladinim organizacijama i lokalnoj zajednici koji su se više godina borili protiv ovog vrlo štetnog projekta. Isto tako daje motivaciju za daljnji rad i nastojanje da se što više očuvaju prirodne vrijednosti naših rijeka.

Sa željom da u budućnosti imamo što više ovakvih pozitivnih priča za ispričati, želimo vam sretan Međunarodni dan Drave.


Za više informacija:

Helena Hećimović, Ekološko društvo Koprivnica, 098/ 249-720
Irma Popović Dujmović, WWF, 095/905-8352
Željka Kolar, JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području
Koprivničko-križevačke županije, 098/374-250


 
Ušće Mure u Dravu ostat će očuvano
© Dubravko Lesar Enlarge