Hercegbosanska županija prva eko regija u BiH? | WWF

Hercegbosanska županija prva eko regija u BiH?

Posted on 17 January 2013
WWF i Partnerstvo za okoliš pokrenuli kampanju za proglašenje Eko Županije
© WWF
Livno, 11.01.2013 – WWF i Partnerstvo za okoliš pokrenuli su kampanju za usvajanje Eko Deklaracije u parlamentu Hercegbosanske županije (HBŽ) i proglašenje Eko Županije. Usvajanjem nove razvojne vizije žele osigurati razvoj HBŽ koji će se temeljiti na najnovijim i općeprihvaćenim znanstveno utemeljenim standardima i dostignućima te potaknuti stvaranje novih i konkurentnih proizvoda i usluga u regiji, smanjiti nezaposlenost, zaustaviti negativne demografske trendove, očuvati prirodu i osigurati održivu budućnost HBŽ.

Hercegbosanska županija je područje od velike biološke i krajobrazne raznolikosti te bogatog kulturno-povijesnog naslijeđa. U usporedbi s drugim područjima u BiH osobito se ističe očuvanošću krških ekoloških sustava i staništa. Očuvanje ove biološke i kulturološke raznolikosti od ključnog je značaja za održiv razvitak regije tako u gospodarskom i ekološkom smislu ali i u socio-kulturnom pogledu.

Inicijativa za proglašenje Hercegbosanske županije područjem Ekološke Županije temelji se na osam načela:
- Održiva poljoprivreda
- Održivo upravljanje vodama
- Održiva proizvodnja energije
- Održivo gospodarenje otpadom
- Održivi turizam
- Održivo korištenje prirodnih resursa
- Zaštita kulturne baštine
- Zaštita šumskog prirodnog bogatstva

„Održivi turizam i poljoprivreda područja su sa snažnim potencijalom za poboljšanje kvalitete života lokalnog stanovništva, s istovremenom ulogom očuvanja biološke raznolikosti. Veliku prednost za razvoj turizma u Hercegbosanskoj županiji čine i povoljan geografski položaj te blizina razvijenog turističkog tržišta dalmatinske obale“, rekao je Mato Gotovac, lokalni koordinator WWF-a.

Kampanja će se fokusirati na ključne donositelje odluka i članove kantonalne vlade te parlamenta za koje su pripremili i niz posebnih publikacija te internetnu stranicu. Publikacije i web stranica pružaju uvid u različite aspekte Eko Županije i predlažu ključne mjere potrebne za uspostavu Eko Županije, s naglaskom na ključnim područjima kao što su održivi turizam, obnovljivi izvori energije, održiva poljoprivreda i zbrinjavanje otpada.

29.12. članovi koalicije nevladinih udruga Partnerstvo za okoliš i predstavnici WWF-a organizirali su i potpisivanje peticije za podršku proglašenja Eko Županije, koju je do sad potpisalo već 1500 građana. Na središnjem trgu u Livnu prikupili su dodatnih 200 potpisa.

ZA DODATNE INFORMACIJE:


Mato Gotovac, WWF Mediteranski program, 063 475 738, E-mail: mgotovac@wwfmedpo.org

Josipa Mihaljević, Partnerstvo za Okoliš, 063 371 931, E-mail:  josipamihaljevic@hotmail.com
 
WWF i Partnerstvo za okoliš pokrenuli kampanju za proglašenje Eko Županije
© WWF Enlarge