WWF: Bosna i Hercegovina napravila velik korak ka osiguravanju dugoročnog zdravlja svojih rijeka | WWF

WWF: Bosna i Hercegovina napravila velik korak ka osiguravanju dugoročnog zdravlja svojih rijeka

Posted on 04 February 2013
Rijeka Neretva, Župa, BIH
© Edward PARKER / WWF
 Sarajevo 01.02.2013 – Bosna i Hercegovina postala je prva zemlja u regiji zapadnog Balkana koja se obvezala na uključivanje zaštite prirode u svoje vodno zakonodavstvo. Novi zakon o ekološkom protoku, razvijen uz potporu WWF-a i Centra za okolišno održivi razvoj (COOR), službeno je potvrđen od strane Parlamenta Federacije BiH. Sa njegovom primjenom FBiH se obvezala osigurati dovoljne količine čiste vode za sve korisnike vodnih resursa, od ljudi i industrije do životinjskog i biljnog svijeta u rijekama i jezerima.

„Ovo je veliko postignuće za BiH i vrlo smo ponosni da smo dali svoj doprinos,“ rekla je Francesca Antonelli, voditeljca slatkovodnog programa u WWF-ovom Mediteranskom programu. „Sa novim zakonom uspostavili smo pravni mehanizam koji jamči da će se država zalagati za očuvanje zdravih voda i ključnih usluga koje vodni resursi pružaju lokalnom stanovništvu, kao što su pročišćavanje vode, ribarstvo i prihranjivanje podzemnih voda.“

S namjerom da se pridruži EU, Bosna i Hercegovina se obvezala uskladiti sa standardima i politikama EU. Što se tiče pitanja upravljanja vodama, BiH svoje zakonodavstvo mora uskladiti sa europskom Okvirnom direktivom o vodama, čiji je cilj postizanje dobrog ekološkog stanja svih vodnih tijela u EU. Bitan koncept održivog upravljanja rijekama je „ekološki protok“, koji se već koristi u cijelom svijetu kako bi se osiguralo da priroda i ljudi mogu imati jednake koristi resursa koje rijeke pružaju.

WWF i COOR omogućili su razumijevanje i usvajanje ovog pristupa u BiH, a proveli su i istraživanje pravnog konteksta BiH kako bi pronašli način za uključenje podzakonskog akta o ekološkom protoku u postojeće zakone. Proces su pomno pratila državna tijela i vodne agencije, koje su osigurale veliku političku podršku za usvajanje ovog akta.

„Veliki je korak za očuvanje prirode kad vidimo da su vodne agencije i ostala državna tijela otvorena za inovacije i žele se uskladiti sa standardima EU“, dodaje Antonelli i nastavlja: „Uz pomoć tehničke podrške BiH tijela uspjela su razviti a onda i podržati zakon koji će im donijeti ogromne prednosti na području upravljanja voda u BiH“.

„Usvojeni podzakonski akt nije prepreka za razvoj (npr. hidroenergije), ali daje okvir održivosti koji uzima u obzir potrebe svih korisnika, uključujući prirodu, kako bi očuvali jedinstvenu biološku raznolikost ovog prekrasnog dijela svijeta“, zaključio je Branko Vučijak iz COOR-a.
Rijeka Neretva, Župa, BIH
© Edward PARKER / WWF Enlarge