WWF Adria zapošljava stručnjaka za izradu strateškog marketinškog plana – kratkoročni angažman | WWF

WWF Adria zapošljava stručnjaka za izradu strateškog marketinškog plana – kratkoročni angažman

Posted on 14 February 2017
WWF logo
© WWF
WWF zapošljava stručnjaka za izradu Strateškog marketinškog plana  za  područni projekt Sutjeska – kratkoročni angažman
 
Naziv pozicije: Stručnjak za izradu strateškog marketinškog plana
 
Izvještaji se šalju: Voditelj projekta Mato Gotovac; mgotovac@wwfadria.org
 
Supervizor: Leon Kebe; lkebe@wwfadria.org
                                          
Radna stanica: WWF Adria – Dinarica;
 
Datum:14.02.2017.           
 

Pozadina: WWF i Dinarica traže kratkoročnog stručnjaka za program “Zaštićena područja za prirodu i ljude” – područni projekt Sutjeska. Projekt stvara osnove za angažman lokalnih zajednica u upravljanju zaštićenim područjima i jača izbornu jedinicu da utječe i prati nacionalne politike za okoliš. Projekt će pomoći zaštićenim područjima da ojačaju ulogu u lokalnom društvenom i ekonomskom razvoju i da postanu više cjenjeni i podržavani od strane svojih birača.
Ciljne grupe projekta su grupe koje su marginilazirane u nekoj mjeri u ovim područjima, kao što su žene, ljudi različitog etničkog porijekla, starosne dobi i socio-ekonomskog statusa. Osim toga, program će izgraditi snažnu bazu za utjecanje i praćenje nacionalne politike za okoliš. Program je strukturiran kako bi se povećala suradnja i potencijal za učenje u regiji, te izgradile mogućnosti za integriranje onog što se naučilo na lokalnom nivou u nacionalne politike.
 
 
SVRHA ANGAŽIRANJA KRATKOROČNOG STRUČNJAKA
 
Izrada Strateškog marketing plana  koja će doprinijeti uspješnoj izgradnji imidža destinacije Nacionalnog parka Sutjeska na tržištu, sa posebnim naglaskom na kreiranje turističkog proizvoda s ciljem ostvarivanje većeg prihoda od turizma i samim time lokalnog ekonomskog razvoja.
 
Glavne dužnosti i odgovornosti:
Na osnovu podataka dobivenih prvom fazom koja je identificirala ciljane grupe i pozicionirala ih u odnosu na krajnji cilj slijedeći koraci;
 • Definicija strateških marketing ciljeva, 
 • Identifikacija turističkih proizvoda pogodnih za unapređenje/razvijanje, 
 • Razvoj marketing alata/miksa: proizvodi/usluge, cijene, promocija i distribucija, 
 • Izrada „Strateškog marketing plana “ sa sljedećim sadržajem: 
             Situaciona analiza,
            Strateška marketing opredjeljenja i ciljevi
            Segmentacija, odabir ciljnih tržišta i pozicioniranje,
            Proizvodi/usluge i branding,
            Politika cijena,
           Politika distribucije,
           Detaljan plan promocije i promotivnih aktivnosti,
           Detaljan akcioni plan sa nosiocima aktivnosti, vremenskom odrednicom i budžetom.
 
 Dostaviti:
Dva štampana primjerka (engleski i lokalni jezik) + digitalna verzija izvještaja (CD/USB)   
Prezentacija Strategije ciljanim skupinama u skladu sa preporukama voditelja projekta.  
 
Profil konsultanta:
Tražene kvalifikacije
  
 • Univerzitetska diploma iz turizma ili ekonomije, prava ili srodnih studija
 • Najmanje 5 godina relevantnog iskustva
 • Dobro poznavanje sektora turizma u BIH I regiji
 
Opće profesionalno iskustvo
 
 • Razvoj i promocija ekonomskog napretka u ruralnim i  zaštićenim područjima s ciljem privlačenja posjetioca i proizvodnja značajnih ekonomskih koristi za regiju ili lokaciju.
 • Razvoj turističkih destinacija i turističkih poduzeća.
 
Preferirane vještine i kompetencije
 • Razvijene analitičke vještine
 • Poznavanje ekonomske i pravne situacije u zemlji. Bliska suradnja sa stanovništvom i poduzećima u lokalnoj zajednici s ciljem unaprjeđenja razvoja poslovanja.
 • Posjeduje tražena znanja, optimističan/na, odlučan/na i angažiran/na.
 • Iskustvo rada  ili dobro predznanje situacije na ciljanom području

Sadržaj ponude :
 
Ponuda treba da sadrži sljedeće elemente:
 
 • Predloženu metodologiju rada sa akcionim planom
 • Opis očekivanih rezultata
 • Biografija konsultanta sa referencama
 • Budžet (opis troškova)
 • Elektronska verzija ponude
 
 
Rok za izvršenje aktivnosti definiran ovim radnim zadatkom  je 60 dana.
 
 
ROK ZA DOSTAVU PONUDA
 
Ponude (na lokalnom jeziku) dostaviti elektronski najkasnije do 23.02.2017. godine do 17 sati na email  mgotovac@wwfadria.org cc lkebe@wwfadria.org, zmateljak@wwfadria.org .
 
 
WWF logo
© WWF Enlarge