Kamere zabilježile nazočnost medvjeda u NP Biogradska gora u Crnoj Gori | WWF

Kamere zabilježile nazočnost medvjeda u NP Biogradska gora u Crnoj Gori

Posted on 15 March 2017
Smeđi medvjed zabilježen u NP Biogradska gora
© Parkovi Dinarida
Kolašin - U Nacionalnom parku Biogradska gora zabilježena su dva primjerka ugrožene i zaštićene vrste  mrkog medvjeda (Ursus arctos). Prisustvo medvjeda zabilježile su kamere postavljene u okviru terenskog projekta „Promatranje medvjeda“,  koji zajedno sprovode Parkovi Dinarida -  mreža zaštićenih područja Dinarida i WWF Adria. Ova inicijativa se realizira  kroz četvorogodišnji regionalni program „Zaštićena područja za prirodu i ljude“, u suradnji s nacionalnim parkovima Biogradska gora u Crnoj Gori i Tara u Srbiji.

„Ovim projektom želimo da kroz konkretne aktivnosti na terenu i uz intenzivnu suradnju s upravljačima i lokalnim akterima ostvarimo vidljive pomake u zaštiti i očuvanju divljih vrsta i njihovih staništa. Također, dugoročno želimo uspostaviti atraktivan turistički proizvod „Promatranje medvjeda“, od kojeg bi imali koristi kako NP Biogradska gora i NP Tara, tako i lokalna zajednica. Stanovnici zaštićenih i okolnih područja dobit će priliku da se uključe u mjere zaštite mrkog medvjeda kroz obuku za prikupljanje DNK materijala i druge aktivnosti, zatim i kreiranje atraktivne turističke ponude kao vodiči za promatranje medvjeda ili kroz pružanje usluga smještaja, gastronomiju, brendirane suvenire i druge turističke proizvode i usluge orijentirane na prirodu“, izjavila je Lidija Brnović iz Parkova Dinarida.   
 
Zaštita mrkog medvjeda čiji je opstanak ugrožen uništavanjem prirodnih staništa i krivolovom, predstavlja prioritet za zaštitu na globalnom nivou. Kako bi se osigurala saradnja svih ključnih ljudi na zaštiti mrkog medvjeda, promociji suživota sa čovjekom i kreiranju adekvatne turističke ponude, u okviru projekta je u prosincu 2016.  potpisan  Memorandum o saradnji između  JP Nacionalni parkovi  Crne Gore, Lovačke organizacije - Kolašin, Lovačkog društva - Mojkovac, Turističke organizacije - Mojkovac, Turističke organizacije – Kolašin, WWF Adria  i NVO Parkovi Dinarida.
Smeđi medvjed zabilježen u NP Biogradska gora
© Parkovi Dinarida Enlarge