Više od 200 veslača veslalo za hrvatske rijeke i spas ugrožene Krupe | WWF

Više od 200 veslača veslalo za hrvatske rijeke i spas ugrožene Krupe

Posted on 14 June 2017
“Naše rijeke, naše blago!”
© WWF
WWF-ova višegodišnja kampanja u Hrvatskoj “Naše rijeke, naše blago!” ove godine je akcijom “Veslajmo za naše rijeke!” obuhvatila sedam rijeka. Više od 200 veslača veslalo je Savom, Dravom, Kupom, Zrmanjom, Koranom i Mrežnicom uz podršku slovenskog olimpijca Roka Rozmana koji je ujedno i idejni začetnik cijele priče kroz svoj Balkan Rivers Tour. Kanjonom rijeke Krupe, kojom je zabranjeno kretanje plovilima, aktivisti su samo prošetali, diveći se rijeci kojoj je glas javnosti trenutačno najpotrebniji.

WWF Adria je naime pokrenula peticiju za spas rijeke Krupe usmjerenu prema Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i Zadarskoj županiji.  Rijeka Kupa dio je Parka prirode Velebit i želi se trajno izuzeti iz svih budućih planova izgradnje malih hidroelektrana kako bi se sačuvala u svom sadašnjem prirodnom stanju. Peticija za spas Krupe do sada je prikupila više od 1500 potpisa, a može se potpisati do 22. srpnja na change.org.

Tijekom šest dana spusta po rijekama WWF je uz partnerske organizacije organizirao i dva okrugla stola. U Brodu na Kupi organiziran je okrugli stol “Budućnost Kupe”, tijekom kojeg se nametnula potreba za reguliranjem turističkog korištenja rijeke Kupe kako bi ostala očuvana da bi se dugoročno osigurao dobar život lokalnom stanovništvu. Sudionici su se složili da male hidroelektrane na pritokama Kupe mogu predstavljati prepreku u održavanju dobrog stanja vodnih tijela, kako sama Okvirna direktiva o vodama EU zahtijeva. Raspravljalo se i o prekograničnoj suradnji između Hrvatske i Slovenije, jer Kupa kao granična rijeka treba pružati dobrobit i s jedne i s druge strane obale.

Drugi okrugli stol održao se u Slunju - “ZA Koranu i Mrežnicu”. Zaključeno je kako hidroelektranama na rijekama Korani i Mrežnici nije mjesto, prije svega zbog najsvježijeg primjera sa slapa Šušnjar na Mrežnici gdje se desila devastacija sedrenog slapa, ali i zbog izuzetnih prirodnih ljepota na kojima počiva razvoj turističkog potencijala cijele mikro-regije. Sedrene barijere su na popisu značajnih staništa prema Direktivi o staništima, zbog čega su obje rijeke dio mreže Natura 2000.

Kampanja je obuhvatila bogat i raznolik kulturni program uz nastupe lokalnih umjetnika. U  Varaždinu je na obali rijeke Drave organizirana River blues večer, a  grad Slunj kao domaćin četvrtog dana turneje u središnjem gradskom parku organizirao je nastup domaćih glazbenika. Na završnom događaju na rijeci Mrežnici veslače je dočekao gradonačelnik grada Duge Rese Tomislav Boljar. Večernji program sastojao se od stand-up nastupa ambasadorice WWF-a Marine Orsag uz podršku lokalnih glazbenika.

Kampanju su podržali gradovi Slunj, Delnice i Duga Resa, kao i klubovi: Matis, Varteks, Končar, Vodomar, Rastočki mlinari; udruge: Eko Pan, Udruga „Kupa“; građanske inicijative: Ujedinjeni Slunj i Volimo Mrežnicu, te partner agencije: Croatia Open Land i Raftrek, čiji su članovi i aktivisti proveli šest dana veslajući hrvatskim rijekama. 
“Naše rijeke, naše blago!”
© WWF Enlarge
Kajakaši na Krupi
© WWF Enlarge
Mrežnica -
Mrežnica - "Naše rijeke, naše blago!"
© WWF Enlarge
Mrežnica -
Mrežnica
© WWF Enlarge
Skupljanje potpisa za peticiju za očuvanje Krupe
© WWF Enlarge