Zaštita „Europske linije života“

Stvaranje prekograničnog Rezervata biosfere duž Dunava, Drave i Mure 

Riječno područje Dunava, Drave i Mure predstavlja jedinstveno područje značajnog prirodnog i kulturnog naslijeđa, a proteže se kroz više od 800.000 ha i pet zemalja: Austriju, Sloveniju, Mađarsku, Hrvatsku i Srbiju. Zbog svog velikog prirodnog bogatstva sve tri rijeke su predložene za zaštitu u sklopu UNESCO-vog Prekograničnog rezervata biosfere. Kao dio te inicijative, početkom 2011. godine WWF Austrija i Euronatur pokrenuli su projekt uz financijsku potporu MAVA fondacije. Trogodišnji projekt provodi se u suradnji s lokalnim partnerima u svih pet zemalja ovog riječnog područja. Glavni cilj projekta je osigurati zaštitu i dobro upravljanje prekograničnim riječnim ekosustavom Mure, Drave i Dunava, kako bi se osiguralo očuvanje jedinstvenih prirodnih i kulturnih vrijednosti, te bolji život za stanovnike ovog područja.

Svih pet zemalja je već napravilo određene pomake u procesu prijavljivanja rezervata UNECO-u, a Hrvatska i Mađarska su 2012. godine i dobile nominaciju. Kako je projekt svojim aktivnostima usmjeren da pomogne zemljama u tom procesu, vjerujemo da će proglašenje UNESCO-ve baštine biti ostvareno i u preostale ti zemlje.

Projektne aktivnosti usmjerene su prema praćenju stanja i situacije tih riječnih područja, naročito u Hrvatskoj i Mađarskoj, a kako bi se osiguralo najbolje moguće upravljanje s najmanjim utjecajem na prirodne vrijednosti. Kako bi upravljanje tako velikim područjem uopće bilo moguće, nužna je dobra prekogranična suradnja i zajedničke mjere upravljanja, te će se kroz projekt puno raditi na povezivanju relevantnih institucija u svih pet zemalja, na razmjeni informacija te pokretanju zajedničkih aktivnosti.

Ideja projekta je da ovo riječno područje postane zaštitni znak svih pet zemalja na temelju kojeg će se graditi sve daljnje aktivnosti i modeli razvoja lokalne zajednice i samih država. 

Dravski sprudovi/Gravel Bars on Drava River.

Press trip na Kopački rit