Nadaljuje se niz filmskih večerov v okviru kampanje »Rešimo Muro - NE Hrastje-Mota« | WWF

Nadaljuje se niz filmskih večerov v okviru kampanje »Rešimo Muro - NE Hrastje-Mota«

Posted on 09 March 2017
Peticijo za ohranitev reke Mure sta podpisala tudi župan občine Dobrovnik Marjan Kardinar (desno) in Martin Šolar, direktor WWF Adria (levo)
© Miloš Bavec/WWF
Dobrovnik – Pod okriljem Svetovne organizacije za naravo (WWF), Zveze društev Moja Mura in Društva za preučevanje rib Slovenije (DPRS) se je začel niz filmskih večerov v okviru kampanje »Rešimo Muro - NE Hrastje-Mota«, ki bodo potekali skozi celoten mesec marec v mnogih slovenskih krajih ob reki Muri. Enega prvih filmskih večerov v Dobrovniku sta se udeležila tudi župan občine Dobrovnik Marjan Kardinar in direktor WWF Adria Martin Šolar, ki sta podpisala tudi peticijo za ohranitev reke Mure. Več informacij o naslednjih dogodkih lahko dobite na internetni in Facebook strani.
 
Reka Mura je še zadnja velika prosto tekoča nižinska reka v Sloveniji, ki ni pregrajena s hidroenergetskimi jezovi ter skupaj z Dravo in Donavo tvori rečno žilo, dolgo več kot 1000 kilometrov.  Grozi ji uničenje s hidroenergetskimi jezovi. Trenutno poteka postopek celovite presoje vplivov na okolje za HE Hrastje-Mota. V okviru tega postopka je bilo izdelano okoljsko poročilo, katerega ugotovitev je, da bi poseg imel bistven vpliv (ocena D), kar pomeni, da ima poseg škodljive vplive na naravo, ki jih ni možno omiliti in je zato nesprejemljiv.

»Zelo pomembno imeti rad naravo in biti soodgovoren za okolje, v katerem živimo. Nekoč ni bilo ekstremnih padavin in ni bilo ekstremne suše. Žal mi je, da se o tem ne začnemo strokovno ukvarjati in se ne pogovarjamo. Najprej se moramo odločiti, ali želimo imeti reko Muro živo. To pomeni, da moramo imeti kapacitete vode, kakršna je bila pred 30 ali 100 leti. Za dosego tega cilja se moramo odgovorno pogovarjati. Voda je vir življenja. Potrebno je tudi zagotoviti namakanje kmetijski površin, zato je vodo treba ustaviti, za kar je potrebno najti najboljšo rešitev s strokovnjaki. Sam sem na Muro močno navezan, tam sem se praktično rodil in naučil plavati,« je v uvodnem govoru na dogodku v Dobrovniku povedal župan Marjan Kardinar.
 
»Tukaj smo zaradi Mure. Mure, ki je biser in del slovenskega zaklada v tej naši lepi državi. Seveda WWF podpira kampanjo in želi Muro ohraniti kot prosto tekočo reko. Zelo se zavzemamo za integralno upravljanje reke Mure. Naša želja je strokovni dialog. Mi smo proti HE Hrastje-Mota. Skozi pameten pristop želimo pripeljati evropske projekte za integralno upravljanje Mure, ki bi reko ohranili. Kot taka nam vsem pomeni veliko. Problem je, da energetiki velikokrat ne razmišljajo o ničemer drugem, kakor o čistem dobičku iz energije, in pozabljajo na vse druge dobrobiti ohranjene prostotekoče reke. Mislim, da Mura brez hidroelektrarn lahko prinese dobre rešitve tem krajem,« je sporočil direktor WWF Adria Martin Šolar.
Peticijo za ohranitev reke Mure sta podpisala tudi župan občine Dobrovnik Marjan Kardinar (desno) in Martin Šolar, direktor WWF Adria (levo)
© Miloš Bavec/WWF Enlarge
Župan je nagovoril udeležence filmskega večera v Dobrovniku
© Miloš Bavec/WWF Enlarge
Andreja Slameršek, koordinatorica kampanje Rešimo Muro
© Miloš Bavec/WWF Enlarge
Martin Šolar podpisuje peticijo
© Miloš Bavec/WWF Enlarge