Začel se je Balkan Rivers Tour 2 – kampanja za ohranitev naravnih rek | WWF

Začel se je Balkan Rivers Tour 2 – kampanja za ohranitev naravnih rek

Posted on 30 March 2017
Start BRT 2 na Soči
© Bojan Stojanović / WWF
Trenta – Danes zjutraj so se pri izviru Soče v Trenti zbrali podporniki in predstavniki nevladnih organizacij za ohranitev naravnih rek, da bi na drugo izvedbo lanskoletne odmevne kampanje Balkan Rivers Tour pospremili kajakaše iz vse Evrope. Letošnja odprava je razdeljena na dva dela in pokriva le dve reki, Sočo in Moračo, a ti dve od izvira do izliva v morje.
 
Namen kampanje je opozoriti ljudi na škodljive posledice, ki jih povzročajo jezovi na rekah. S temi ovirami se bodo soočili tudi kajakaši, saj bodo morali med 4-dnevnim veslanjem po naši smaragdni Soči od izvira pod Vršičem pa vse do italijanske Isola della Cona, naravnega rezervata, kjer Soča konča svojo pot, zaobiti kar sedem jezov. Kajakaši bodo med spustom s fotografijami in videi dokumentirali tudi drastično spremembo, ki jo doživi reka pred in po jezu.
 
»Navkljub vsem dejstvom v prid prosto tekočih rek nekateri v njih ne vidijo dosti drugega kot energetski potencial in s tem imenitno priložnost za donosen posel. Čeprav so bile evropske reke zadnje stoletje pod velikim pritiskom hidro-energetskih lobijev, so se nekatere uspele obdržati v prvotnem stanju. Te so lahko zgled in dokaz, da obstaja druga pot. Ni boljšega primera kot je reka Soča – njen zgornji, nepregrajeni tok, je magnet za mnoge Slovence in turiste iz celotnega sveta, ki tu najdejo nekaj, kar so doma že izgubili,« je ob startu BRT 2 povedal Rok Rozman, idejni vodja akcije Balkan Rivers Tour.
 
Starta BRT 2 se je udeležil tudi župan občine Bovec, Valter Mlekuž: »Občina Bovec ni seznanjena s kakršnokoli namero o zajezitvah na reki Soči, vsekakor pa tega tudi prostorski plan občine Bovec nikakor ne predvideva in bi kot župan temu nasprotoval. V naši občini imamo štiri hidroelektrarne na pritokih: pretočna MHE Krajcarca v Trenti, pretočni MHE Loška Koritnica in Plužna z akumulacijskima jezeroma brez zajezitev in pretočna MHE Možnica. Vse so lepo umeščene v prostor. Na reki Soči pa jih v naši občini ni, niti niso predvidene in bo tako tudi ostalo. Pobudo za gradnjo HE na reki Učji so krajani KS Žaga protestno zavrnili, kot župan pa sem dolžan zaščititi mnenja in interese lokalnega prebivalstva«.
 
»Dolina Soče ima zelo jasno pozicijo na turističnem trgu – smo prepričljivo vodilna destinacija na področju aktivnosti v naravi. Prav reka Soča je bila in ostaja hrbtenica naše ponudbe, saj so ribolov, kajak in rafting osnova našega outdoor turizma. Soča je zakladnica doživetji za vse občudovalce, rast turizma v zadnjih letih pa dokazuje, da domačinom, ob primernem spoštovanju, zagotavlja tudi vir zaslužka in boljšo kvaliteto življenja,« je na novinarski konferenci dejal Janko Humar, direktor LTO Bovec.
 
Iniciativo so podprli tudi v Triglavskem narodnem parku, kjer vodnim virom dajejo velik pomen, reke znotraj varstvenega območja pa se ohranjajo v naravnem stanju. »Triglavski narodni park si je za rdečo nit ozaveščanja v letih 2016 in 2017 izbral vodni krog z vso njegovo kompleksnostjo in raznolikostjo, ki omogoča pogoje za neverjetno biotsko pestrost in različne človeške dejavnosti. Fenomen vode predstavljamo skozi strokovna predavanja, likovne razstave, delavnice ter parkovne poti, ki večinoma potekajo ob vodah: Tolminki, Mostnici TB in Soči,« je povedala Ana Marija Kunstelj iz TNP.  
 
WWF Adria, svetovna organizacija za varstvo narave, na ohranitvi Soče in njenih pritokov dela že pet  let, lani pa so svoje delovanje razširili na vse alpske reke v Sloveniji, tudi zgornji tok Save in Savinjo. »Namen programa je ohranitev zadnjih odsekov prosto tekočih rek, ki so v Alpah postale prava redkost in jih je ostalo le še okoli 10 %. Varstvo naravnih vrednot in biotske pestrosti na povirju in v zgornjem toku alpskih rek in tudi pritokov je izjemnega pomena. Ohranjena reke in potoki so neprecenljiva primerjalna prednost in dobrobit za rečne ekosisteme, naravi prijazen turizem vključno z ribištvom in kajakaštvom. Te dobrobiti daleč presegajo interese hidroenergetike. Balkan Rivers Tour je kampanja od Alp do južnih Dinaridov s katero želimo opozoriti na grožnje našim rekam in poudariti pomen naravnih rek in vseh ekosistemskih uslug, ki nam jih ponujajo, od zagotavljanja pitne vode do turizma, rekreacije in ribolova,« je poudaril Martin Šolar, direktor WWF Adria.
 
Po novinarski konferenci je okoli 30 kajakašev krenilo na BRT 2 in upoštevajoč varstveni režim Triglavskega narodnega parka prve zaveslaje naredili pod Velikimi koriti pri sotočju Soče z Lepenco. Tekom veslanja po Soči bodo organizirali tudi različne dogodke, od čistilne akcije rek, pohodov ob Soči, okrogle mize o gradnji jezov v Posočju, koncertov in filmskih večerov. Celoten program dogajanja lahko spremljate na: http://www.balkanriverstour.com/ in socialnih omrežjih Balkan Rivers Tour.
 
V nedeljo se bodo kajakaši v Italiji na izlivu reke Soče v morje pri naravnem rezervatu Isola della Cona, kjer bo organiziran voden izlet opazovanja ptic v naravnem rezervatu. Organizirano bo tudi srečanje s Mito Drius, predstavnico civilne iniciative Salviamo l'Isonzo, ki se zavzema za bolj usklajeno upravljanje z reko Sočo in rešitev težav hydropeakinga, ki ga povzročajo elektrarne na slovenski strani, in prekomernega odvzema vode iz reke za potrebe namakanja, zaradi katerega v poletnih mesecih Soča presahne še preden pride do morja. 
Start BRT 2 na Soči
© Bojan Stojanović / WWF Enlarge
Začetek BRT 2 na Soči
© Jan Pirnat Enlarge
Novinarska konferenca v Trenti
© Jan Pirnat Enlarge
Rok Rozman in Martin Šolar na novinarski konferenci v Trenti
© Jan Pirnat Enlarge
Rok Rozman na na začetku BRT 2
© Jan Pirnat Enlarge
Začetek BRT 2 na Soči
© Jan Pirnat Enlarge
Balkan Rivers Tour 2
© Balkan Rivers Tour / WWF Enlarge