Balkan Rivers Tour - V spodnjem delu Soče več peš kot s čolni | WWF

Balkan Rivers Tour - V spodnjem delu Soče več peš kot s čolni

Posted on 03 April 2017
Kajakaši pod jezom na Soči
© Jan Pirnat
Trenta – V štirih dneh je ekipa Balkan Rivers Tour skupaj s kajakaši iz osmih držav preveslala Sočo od izvira do izliva. Sproti so dokumentirali drastično spremembo, ki jo doživi reka Soča pred in po jezovih. Prva dva dni so namreč veslači uživali v brzicah in beli vodi, medtem ko so zadnja dva dni skorajda več hodili kot veslali, bodisi zaradi samih jezov, ki so jih morali zaobiti, bodisi zaradi izjemno nizkega vodostaja, saj je ponekod struga Soče skoraj povsem brez vode. 
 
Roku Rozmanu in ekipi BRT 2 se je veslanju na Soči vsak dan pridružilo okoli 30 kajakašev, 10 pa je preveslalo prav celo Sočo od izvira do izliva. Od začetka akcije v četrtek so preveslali 138 rečnih kilometrov, v spodnjem toku pa so se morali soočiti s kar sedmimi jezovi (3 velikimi in 4 manjšimi), ki niso neprehodni le za veslače, temveč tudi za soško postrv in druge migracijske vrste rib. Opozoriti na pregrade rek, ki onemogočajo migracije rečnih vrst in vplivajo na količino vode, je tudi prvi in osnovni namen kampanje Balkan Rivers Tour.
 
»Veslanje po Soči je mnogim tujcem in lokalnim prebivalcem, ki so se nam pridružili, odprlo oči o škodljivosti jezov na naših rekah. Soča v zgornjem toku je nekaj najbolj prekrasnega kar lahko doživiš kot ljubitelj narave, rek in vodnih športov. Spodnji tok, ki je pod velikim vplivom jezov in hidroelektrarn, pa zgleda kot nekakšna industrijska pokrajina, ki je skoraj popolnoma brez življenja. Videti takšno transformacijo reke in doživeti dva obraza, živega in mrtvega, je nekaj najbolj strašnega in dokončno ovrže prepričanje o `zeleni hidroenergiji,« je vtise strnil Rok Rozman, idejni vodja akcije Balkan Rivers Tour.
 
V nedeljo so kajakaši veslali do Isola della Cona, naravnega rezervata v Italiji, kjer se Soča izliva v Jadransko morje, kjer je bila organizirana tudi novinarska konferenca in dogodek za javnost. Problemi v spodnjem, italijanskem, toku Soče so predvsem v hydropeakingu (prehitrem izpuščanju vode iz hidroelektrarn, kar šokira ekosisteme in živa bitja), nespoštovanje minimalnega pretoka vode, preveliki pa so tudi odvzemi vode za namakanje. Velik problem za migracijo rib predstavlja tudi dejstvo, da na nobenem jezu na Soči ni prehodov za ribe, čeprav bi s tem veliko pripomogli k preživetju in zdravim populacijam soške postrvi, ambasadorke zdrave reke Soče.
 
»Reke ne poznajo meja in Slovenija in Italija morata narediti skupen načrt upravljanja reke Soče, da bi zagotovili preživetje ključnih ekosistemov in vrst, hkrati pa omogočili trajnosten razvoj za ljudi, ki živijo na tem območju. Za to bo potrebno več sodelovanja na vladnem nivoju, vključitev civilno-družbenih organizacij in interesov lokalnih skupnosti. V zadnjem delu veslanja po Soči smo videli kakšne vse težave se lahko pojavijo kot posledica zajezitev, eden večjih težav pa predstavlja neusklajeno izpuščanje vode iz hidroelektrarn, ki ogroža ne le naravo, temveč tudi ljudi, ki so na vodi in ob reki,« je opozorila Neža Posnjak iz WWF Adria.
 
Vsak dan so organizatorji kampanje BRT 2 v krajih ob Soči organizirali različne dogodke za javnost, od okroglih miz, filmskih večerov in koncertov, ki se jih je udeležilo preko 200 ljudi. Celoten program dogajanja lahko spremljate na: http://www.balkanriverstour.com/ in socialnih omrežjih Balkan Rivers Tour.
Kajakaši pod jezom na Soči
© Jan Pirnat Enlarge
Kajakaši so morali veliko hoditi okoli jezov
© Jan Pirnat Enlarge
Kajakaši so morali veliko hoditi okoli jezov
© Jan Pirnat Enlarge
BRT 2 on upper Soča
© Jan Pirnat Enlarge
BRT 2 na reki Soči
© Jan Pirnat Enlarge
Kajakaši prispejo v delto Soče v Italiji
© Jan Pirnat Enlarge