Dvignite svoj glas za zemljo, od katere živimo, zdaj! | WWF

Dvignite svoj glas za zemljo, od katere živimo, zdaj!

Posted on 18 April 2017
Living Land banner
© Pixabay
Evropska komisija trenutno pripravlja reformo skupne kmetijske politike (SKP), ki bo odločala o prihodnosti evropskega kmetijstva in prehrane. V ta namen je Komisija začela javno e-posvetovanje, ki je odprto za vse državljane. Da bi vam olajšali vašo udeležbo, vas vabimo, da se pridružite kampanji z naslednjimi pripravljenimi odgovori in ob pomoči našega orodja, ki bo vaše odgovore poslal neposredno Evropski komisiji.
 
Vprašanja in odgovori WWF-a o prihodnosti skupne evropske kmetijske politike:
 
1. Katere so glavne težave/ovire trenutne skupne kmetijske politike (SKP), da bi uspešno izpolnila svoje cilje? Kateri so vzroki za te težave?
SKP ne spodbujanje trajnostnega kmetijstva, saj je zamišljena predvsem v korist majhnega števila velikih intenzivnih kmetij. Prav tako ne podpira popolnega izvajanja zakonodaje EU na področju varstva okolja in zakonodaje o vprašanjih prehrane in vzgoja, kot so dobro počutje in zdravje živali.
 
2. Kateri elementi sedanje SKP so najslabši ali kompleksna ter zakaj?
Sedanja politika (predvsem subvencije v I. stebru/Pillar I subsidies) predstavlja obremenitev tako za ljudi kot za naravo. Kljub ogromnemu proračunu, SKP ne prinaša konkretnih družbenih in okoljskih koristi v ključnih sektorjih, kot so zaposlovanje, razvoj podeželskih skupnosti, javno zdravje, hrana, podnebje in ohranjanje biotske raznovrstnosti.
 
3. Se vam zdi, da je posodobljeni SKP potrebno dodati nove cilje? Če da, katere?
Posodobljena SKP bi morala omogočiti prehod na trajnostni sistem proizvodnje hrane in vzgoja, ohranjati okolje in prinesti resnične koristi za vse ljudi, vključno s kmeti. Nova SKP mora ukiniti vse škodljive subvencije in omogočiti doseganje ciljev trajnostnega razvoja ZN, vključno s podnebnimi spremembami.
 
4. Ali imate konkretne predloge za poenostavitev SKP in zmanjšanje upravne obremenitve za kmete, potrošnike (ali javne uprave)? Navedite in pojasnite razloge za vaše predloge.
Subvencije v I. stebru skupne kmetijske politike je potrebno zamenjati s spodbudami, ki bodo povezane z doseganjem socialnih in okoljskih ciljev (in njihovim spremljanjem).
 
5. Ali imate še druge ideje za posodobitev SKP?
Strinjam se z vizijo Living Land (www.living-land.org). Nova skupna kmetijska politika EU mora biti poštena, okoljsko trajnostna, zdrava in globalno odgovorna. Postopek odločanja mora biti odprt in pregleden ter mora vključevati vse pristojne organe in sektorje (predvsem okolje, podnebne spremembe, razvoj, zdravje, itd).

Dvignite svoj glas za zemljo, od katere živimo, zdaj!
Living Land banner
© Pixabay Enlarge
Living Land
© Living Land Enlarge
Living Land
© © Pixabay Enlarge
Living Land splash page
© Pixabay Enlarge