Nezakonita trgovina z živalmi je prisotna v 30 odstotkih področij svetovne naravne dediščine | WWF

Nezakonita trgovina z živalmi je prisotna v 30 odstotkih področij svetovne naravne dediščine

Posted on 19 April 2017
Around 1 million pangolins have been illegally traded in the past decade
© WWF
Gland, Švica – V novem poročilu »Not for Sale« WWF poziva k novim ukrepom za zaustavitev zaskrbljujočega trenda naraščanja nezakonite trgovine in mednarodnega prometa z divjimi živalmi, ki so zaščitene s Konvencijo o mednarodnih trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES ), ki se večinoma nahajajo v zavarovanih območjih svetovne naravne dediščine.
 
Znana po svoji lepoti, geologiji, ekologiji in biotski raznovrstnosti, zavarovana območja svetovne naravne dediščine podpirajo veliko populacijo redkih živalskih in rastlinskih vrst, vključno z tretjino od 3.890 preostalih divjih tigrov na svetu in 40 odstotkov vseh slonov. Kljub njihovi priznani vrednosti in zaščitenem statusu so nezakonit krivolov, sečnja dreves in ribolov še vedno prisotni v skoraj 30 odstotkih področij svetovne naravne dediščine, s čimer se potiska ogrožene vrste vse bližje izumrtja in ogroža preživetje in blaginjo skupnosti, ki so odvisne od njih.
 
»Mnoga področja svetovne naravne prizadenejo destruktivne industrijske dejavnosti, novo poročilo pa kaže, da so tudi edinstvene živalske in rastlinske vrste žrtve prekomernega izkoriščanja in nezakonite trgovine. Če jih kmalu učinkovito ne zaščitimo jih bomo izgubili za vedno. Nujno je, da svetovne vlade okrepijo svoja prizadevanja in zmogljivosti za boj proti nezakoniti trgovini z divjimi živalmi, preden bo prepozno,« je opozoril Marco Lambertini, direktor WWF International.
 
Nezakonito ubijanje divjih živali v zavarovanih območij svetovne naravne dediščine degradira ključne družbene in gospodarske koristi, saj sta v več kot 90 odstotkov območij rekreacija in turizem glavni vir delovnih mest. Krivolov spreminja tudi naravni ekosistem. Okoli 5 odstotkov sumatrskih tigrov je bilo ubitih samo v letu 2016. Če se ta negativni trend divjega lova in trgovine nadaljuje, lahko tigri popolnoma izginejo iz divjih otokov Sumatre.
 
Da bi se obrzdala trgovina in povpraševanje po nezakonitih divjih živalih na področjih svetovne naravne dediščine, WWF-ovo poročilo poudarja, da morata biti zaščita in nadzor dodatno okrepljena skozi izobraževanje, uveljavljanje zakonov in potenciranja strahu pred kazenskim pregonom.
 
Lani je WWF začel z globalno kampanjo »Skupaj rešimo našo dediščino«, v kateri skupaj z vladami in podjetji skuša zavarovati svetovno naravno dediščino za prihodnje generacije skozi boljše izvajanje Konvencije o svetovni naravni dediščini. Poudarek je na delu s podjetji, ki delujejo v bližini zavarovanega območja, da delujejo v skladu z najvišjimi standardi. Poročilo WWF govori tudi o polovici svetovne naravne dediščine, ki je ogrožena zaradi škodljivih industrijskih dejavnosti, kot so rudarstvo, črpanje nafte in plina ter izgradnje velike infrastrukture, ki vpliva na milijone ljudi in živali.
Around 1 million pangolins have been illegally traded in the past decade
© WWF Enlarge
Pangolin
© Keith & Collen Begg Enlarge
Panthera tigris sumatrae Sumatran tiger Three young cubs.
Panthera tigris sumatrae Sumatran tiger Three young cubs.
© Alain Compost / WWF Enlarge