WWF Adria in Parki Dinarskega loka so se predstavili na Mednarodnem festivalu alpskega cvetja v Bohinju v Triglavskem narodnem parku | WWF

WWF Adria in Parki Dinarskega loka so se predstavili na Mednarodnem festivalu alpskega cvetja v Bohinju v Triglavskem narodnem parku

Posted on 03 June 2017
Ekipa WWF Adrije in Parkov Dinarskega loka
© WWF
Bohinj - V okviru tematskega dne zavarovanih območij na 11. Mednarodnem festivalu alpskega cvetja v Bohinju v Triglavskem narodnem parku je WWF Adria predstavila svoje delo na varstvu narave v regiji in aktivnosti Parkov Dinarskega loka. WWF Adria je bila tudi soorganizator dogodka. 

Na strokovni konferenci festivala v organizaciji WWF Adria, Turizma Bohinj in Triglavskega narodnega parka so obravnavali povezanost turizma in zavarovanih območij. Preko 40 udeležencem konference so se s svojimi izkušnjami predstavili člani Parkov Dinarskega loka: Narodni park Una iz Bosne in Hercegovine, Narodni park Fruška gora iz Srbije in Narodni park Kornati. Ob gostitelju Triglavskem narodnem parku so bile predstavljene izkušnje pri načrtovanju turizma in obiska v parkih kot tudi postopek pri pridobitvi Evropskega certifikata za trajnostni turizem v zavarovanih območjih. Pridobitev certifikata za trajnostni turizem ni le pomembno prestižno priznanje za parke temveč pomeni pomembno podporo celovitemu in učinkovitemu upravljanju parkov v celi regiji.

WWF Adria je predstavila svoje delo v okviru zavarovanih območij. Direktor WWF Adria Martin Šolar in strokovna sodelavka Kasandra Zorica Ivanić sta predstavila pomen turizma v parkih, obsežno študijo »Ocena dobrobiti zavarovanih območij« kot tudi parkovni program WWF Adria »Zavarovana območja za ljudi in naravo«.

Udeležence je nagovoril tudi Amarildo Mulić, direktor Narodnega parka Una in hkrati predsednik Asociacije Parkov Dinaridov. Izpostavil je pomen povezovanja in skupnega dela zavarovanih območij.

Za delegacijo WWF Adria in Parkov Dinrskega loka je bilo zelo zanimivo izvedeti kako sodelujejo turistične organizacije in zavarovano območje v Julijskih Alpah, kjer so se v Triglavskem narodnem parku in okolici uspešno povezali v blagovno znamko UNESCO Biosfernega območja Julijske Alpe in tudi že pripravili načrt trajnostnega turističnega razvoja.

Ob strokovni konferenci je WWF v Informacijskem centru TNP Bohinjka v stari Fužini za širšo javnost predstavil Parke Dinarskega loka. Predstavitev je potekala v obliki interaktivnega razgovora, ki ga je vodil direktor WWF Adria Martin Šolar, poseben poudarek pa je bil na predstavitvi same asociacije Parkov Dinaridov v kateri je predsednik Parkov dinaridov Amarildo Mulić predstavil vizijo in pomen tega združenja parkov ter povezovanje z WWF Adrio kot tudi z drugimi nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami.
Ekipa WWF Adrije in Parkov Dinarskega loka
© WWF Enlarge
WWF predstavil pomen turizma v parkih na Mednarodnem festivalu alpskega cvetja v Bohinju v Triglavskem narodnem parku
© WWF Enlarge
Martin Šolar na Mednarodnem festivalu alpskega cvetja v Bohinju v Triglavskem narodnem parku
© WWF Enlarge
Amarildo Mulić na Mednarodnem festivalu alpskega cvetja v Bohinju v Triglavskem narodnem parku
© WWF Enlarge
Zrinka Delić predstavlja izkušnje iz BiH
© WWF Enlarge
Kasandra Zorica Ivanić je predstavila obsežno študijo »Ocena dobrobiti zavarovanih območij«
© WWF Enlarge