Združeni rezultati delavnic »Ocena sodelovanja lokalnih skupnosti pri delovanju parkov« | WWF

Združeni rezultati delavnic »Ocena sodelovanja lokalnih skupnosti pri delovanju parkov«

Posted on 06 June 2017
Whiskered terns (Chlidonias hybrida) nesting on the lake at Lake Skadar National Park, Montenegro
© Wild Wonders of Europe Milan Radisics / WWF
Po tem, ko je WWF izvedel delavnice v 67 parkih v regiji na temo »Ocena o vključenosti lokalnih skupnosti v proces odločanja v zavarovanih območjih«, se je v začetku maja v Črni gori sestala skupina strokovnjakov, ki so razvili metodologijo, ki je bila uporabljena na delavnicah.
 
Strokovnjaki so šli skozi vsa poročila iz delavnic ter so z uporabo metodologije naredili analizo vsakega parka. Na podlagi tega so začeli delati akcijski načrt, ki vključuje priporočila za izboljšanje sodelovanja med parki in njihovimi lokalnimi skupnostmi. Končni rezultat bodo nacionalna poročila, ki bodo posredovana ustreznim institucijam, partnerjem in sodelavcem v vsaki državi.
 
Strokovnjaki so predstavili rezultate tudi zvezi Parki Dinaridov, ki ga bodo uporabljali kot svoj standard za vse člane mreže zavarovanih območij v Dinarskem gorstvu. To bo izboljšalo sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, ki je eden od temeljev dobrega upravljanja vsakega zavarovanega območja.
 
Ekipa strokovnjakov so sestavljali Wilf Fenten in Richard Partington, Jana Kus Veenvliet in Violeta Orlović Lovren, vsi z dolgoletnimi izkušnjami pri ravnanju z zavarovanimi območji. V sodelovanju z ekipo WWF sestavljene iz Marije Kukec, Leona Kebeja in Denija Poreja, so analizirali podatke zbrane na delavnicah, ki jih je izvajalo 22 ocenjevalcev, posebej usposobljenih za ta namen.
 
Priporočila za posamezna zavarovana območja in države bodo objavljena to jesen. WWF bo aktivnosti, ki vodijo k izboljšanju dela zavarovanih območij, izvajal skupaj s zvezo Parki Dinaridov še najmanj dve leti, do izteka projekta »Zavarovana območja za naravo in ljudi«.
Whiskered terns (Chlidonias hybrida) nesting on the lake at Lake Skadar National Park, Montenegro
© Wild Wonders of Europe Milan Radisics / WWF Enlarge
Workshop in Fruška Gora National Park in Serbia
© WWF Adria Enlarge
Workshop in Kopački Rit Nature Park in Croatia
© WWF Adria Enlarge
Workshop in Vjosa National Park in Albania
© WWF Adria Enlarge
Workshop in National Park Pelister in Macedonia
© WWF Adria Enlarge