WWF traži: kratkoročni angažman stručnjaka/stručnjakinje za poslovno planiranje | WWF

WWF traži: kratkoročni angažman stručnjaka/stručnjakinje za poslovno planiranje

Posted on 06 February 2017
wwf logo
© WWF Mongolia
Radni  zadatak - kratkoročni angažman stručnjaka/stručnjakinje za poslovno planiranje
Naziv pozicije: stručnjak/stručnjakinja za poslovno planiranje

Radna stanica: WWF Adria - Dinarica, ured u Bihaću
Datum: Februar 2017. godine
 
 
Pozadina: WWF Adria i Dinarica kratkoročno traže stručnjaka/stručnjakinju za poslovno planiranje za program „Zaštićena područja za prirodu i ljude” – područni projekt Una.

Projekt stvara osnove za angažman lokalnih zajednica u upravljanju zaštićenim područjima i jača izbornu jedinicu da utječe i prati nacionalne politike za okoliš. Projekt će pomoći zaštićenim područjima da ojačaju ulogu u lokalnom društvenom i ekonomskom razvoju i postanu više cijenjeni  i podržavani od strane svojih birača.
Ciljne grupe projekta su lokalna zajednica te grupe koje su marginalizirane u nekoj mjeri u ovim područjima, kao što su žene, ljudi različitog etničkog porijekla, starosne dobi, socio-ekonomskog statusa i sl.

Osim toga, program će izgraditi snažnu bazu za utjecanje i praćenje nacionalne politike. Program je strukturiran kako bi se povećala suradnja i potencijal za učenje u regiji te izgradile mogućnosti za integriranje onog što se naučilo na lokalnom nivou u nacionalnoj politici.
 
Glavne funkcije: Stručnjaka/stručnjakinja za poslovno planiranje se angažira da održi dva ciklusa treninga iz poslovnog planiranja te bude savjetnik/savjetnica korisicima u procesu pripreme poslovnih planova - poziv za dodjelu grantova u okviru projekta Zaštićena područja za prirodu I ljude.
 
Glavne dužnosti i odgovornosti - kratkoročnog angažmana stručnjaka/stručnjakinje za poslovno planiranje:
 
Održavanje dva ciklusa treninga ( ciklus - 3 dana)
 
Ciklus treba obuhvatiti sadržaj: načela poslovnog plana, elemente poslovnog plana, temeljne koncepte poslovnog plana, tržište, tehnološke mogućnosti, ljudski potencijali, financiranje poslovnog plana, organizacija poslovanja, sadržaj poslovnog plana, polazište za stvaranje poslovnog plana, nastanak poslovne ideje, analiza poslovnog okruženja i definiranje strateških ciljeva, imovina i učinkovitost poslovanja, lokacija, tehnološko-tehnički elementi poslovnog plana, popis strukture ulaganja, tržište nabave i prodaje, financijski elementi, investicije u dugotrajnu imovinu, obrtna sredstva, materijalni troškovi, troškovi osoblja, ostali troškovi poslovanja, financijska konstrukcija,
bilanca, račun dobiti i gubitka, pokazatelji učinkovitosti izrade poslovnog plana, prag rentabilnosti (točka pokrića), financijski tok, zaključna ocjena projekta.
 
Prvi dan: teoretski dio pripreme poslovnih planova (sadržaj i namjena poslovnog plana, definicija i analiza poslovne ideje, opis proizvoda/usluge, karakteristike privredne grane, plan prodaje - tržište i konkurencija, lokacija, tehničko-tehnološki aspekti, organizaciona struktura, menadžment i osoblje, marketing proizvoda/usluga, procjena rizika, SWOT analiza, dinamički/terminski plan, dodaci poslovnom planu, plan prodaje, troškovi marketinga - uz praktične vježbe).
 
Drugi dan
: dio treninga fokusiran na direktnom radu na poslovnim idejama učesnika (oprema i troškovi, troškovi osoblja, troškovi repromaterijala/sirovina, amortizacija, početna operativna plaćanja - obrtni kapital, finansijski plan, krediti, ukupni troškovi na mjesečnom nivou, predviđanje profita, bilanca uspjeha, protok gotovine - cash flow, uz vježbe) će uključiti prezentaciju za različite pravne forme poslovanja učesnicima te pojasniti kakve pravne forme poslovanja postoje u našem društvu i omogućiti učesnicima da postavljaju pitanja iz pravne sfere biznisa i saznaju sve što ih zanima u vezi sa sopstvenim biznis planom.
 
Treći dan: prezentacija modela forme i prateće dokumentacije koja će biti zastupljena kod poziva za grantove u projektu „Zaštićena područja za prirodu i ljude“.
 
 Profil stručnjaka/stručnjakinje
 Minimalno diploma ekonomskog ili pravnog fakulteta,
 Najmanje 5 godina profesionalnog iskustva u području regionalnog ekonomskog razvoja i legislative.
 
 Opće profesionalno iskustvo:
 
Certificirani trener/trenerica za poslovno planiranje
Minimalno 5 godina iskustva u održavanju treninga za grupe veće od 10 sudionika
Razumijevanje lokalnih okolnosti, političkih inicijativa i donatorskih trendova relevantnih za regiju
Dobro poznavanje razvoja poslova u sektoru turizma
Poznavanje formi i zahtjeva međunarodnih donatora
 
Tražene vještine i kompetencije:
 
Iskustvo u održavanju treninga iz poslovnog planiranja
Pozavanje ekonomske i pravne situacije u zemlji
Blisko suradnja sa stanovništvom i poduzećima u lokalnoj zajednici s ciljem unaprjeđenja razvoja zajednice
Posjeduje tražena znanja, optimističan/na, odlučan/na i angažiran/na.
 
 Ponuda treba da sadrži sljedeće elemente:
 
Predloženu metodologij rada
Opis očekivanih rezultata
Biografija stručnjaka/stručnjakinje s referencama
Budžet (opis troškova)
Elektronska verzija ponude
 
Rok za završetak aktivnosti je 10 radnih dana u period od 01.03.2017. do 01.05.2017.
 
ROK ZA DOSTAVU PONUDA

 
Elektronsku verziju ponude ( potpisanu i skeniranu)  treba podnijeti do 17.02.2017. i poslati na email  zdelic@wwfadria.org cc lkebe@wwfadria.org do 16.00 sati.
wwf logo
© WWF Mongolia Enlarge