Kontakti

Želite li nas nešto pitati ili imate za nas kakvu ideju, slobodno nam se obratite! 

WWF
Masarykova 22
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 5509 623
Fax: +385 1 4577 229

WWF u Hrvatskoj

Andrea Štefan
savjetnik za regionalnu suradnju i europske integracije/ policy officer 
e-mail: astefan@wwf.panda.org

Petra Boić Petrač
komunikacije za regiju Dinarskog luka/ regional communications officer
 
Bojan Stojanović
komunikacije za pitanja voda/ freshwater communications officer
 
Ana Šteler
partnerstva s korporacijama/ corporate partnerships 
e-mail: asteler@wwf.panda.org

Martina Šubašić
komunikacije/ Communications officer
e-mail: msubasic@wwf.panda.org  
 
Stella Šatalić
voditeljica programa šuma u WWF Mediteranski program/ Forest programme manager
e-mail: ssatalic@wwf.panda.org
  
Irma Popović Dujmović
koordinator projekata za vode/ freshwater project coordinator
  
Leon Kebe
voditelj projekta Parkovi Dinarskog luka/ Dinaric Arc Parks project manager
e-mail: lkebe@wwf.panda.org
 
Ivana Korn Varga
asistentica na projektu Parkovi Dinarskog luka/ Dinaric Arc Parks project assistant
e-mail: ikorn@wwf.panda.org
 
Kasandra-Zorica Ivanić
stručni suradnik za zaštitu prirode / junior conservation officer
e-mail: kivanic@wwf.panda.org

Anja Trutina 
projektni administrator / project administrator
e-mail: atrutina@wwf.panda.org


Dr. sc. Deni Porej
izvršni direktor
e-mail: dporej@wwf.panda.org