Kontakti | WWF

Kontakti

Želite li nas nešto pitati ili imate za nas kakvu ideju, slobodno nam se obratite! 

WWF Adria
Budmanijeva 5
10 000 Zagreb
Hrvatska
Tel: +385 1 5509 623
Fax: +385 1 4577 229

Martin Šolar
direktor / director
e-mail: msolar@wwfadria.org 

voditelji odjela / senior management team:

Petra Boić Petrač
voditeljica odjela komunikacija / communications manager
e-mail: ppetrac@wwfadria.org
 
Andrea Štefan
voditeljica odjela za politike i zagovaranje / policy and advocacy manager 

Petra Remeta
voditeljica programa za slatkovodne sustave / freshwater program manager
e-mail: premeta@wwfadria.org
 
Leon Kebe
voditelj programa zaštićenih područja / protected areas program manager
e-mail: lkebe@wwfadria.org
 
Danijel Makovac
voditelj odjela financije i administracije / finance and administration manager
e-mail: dmakovac@wwfadria.org 


komunikacije / communications:

Bojan Stojanović
komunikacije / communications officer

Martina Šubašić
koordinatorica komunikacija i odnosa s korporacijama / communications and corporate relations officer
e-mail: msubasic@wwfadria.org  


zaštita prirode / conservation:
 
Stella Šatalić
voditeljica projekata / projects manager
e-mail: ssatalic@wwfadria.org

Irma Popović Dujmović
koordinatorica projekata / projects officer
 
Ivana Korn Varga
koordinatorica projekata / projects officer
e-mail: ikorn@wwfadria.org 
 
Branka Španiček
koordinatorica projekata / projects officer
e-mail: bspanicek@wwfadria.org 
 
Kasandra-Zorica Ivanić
koordinatorica projekata / projects officer
e-mail: kivanic@wwfadria.org

Željka Rajković
stručni suradnik za pitanja mora / marine officer
e-mail: zrajkovic@wwf.panda.org

Danijel Kanski
stručni suradnik za ribarstvo / fishery and seafood officer
e-mail: dkanski@wwfadria.org

Marija Kukec
projektni asistent / projects assistant
e-mail: mkukec@wwfadria.org

administracija / administration:

Anja Trutina 
projektna administratorica / projects administrator
e-mail: atrutina@wwfadria.org

Lana Jurić
administrativna tajnica / office assistant
e-mail: ljuric@wwfadria.org