Kontakti

Želite li nas nešto pitati ili imate za nas kakvu ideju, slobodno nam se obratite! 

WWF
Kranjčevićeva 5
10 000 Zagreb
Tel: +385 1 5509 623
Fax: +385 1 4577 229

Andrea Štefan
savjetnik za regionalnu suradnju i europske integracije/ policy officer 
e-mail: astefan@wwf.panda.org

Petra Boić Petrač
komunikacije za regiju Dinarskog luka/ communications manager
 
Bojan Stojanović
komunikacije za pitanja voda/ freshwater communications officer

Martina Šubašić
komunikacije/ communications officer
e-mail: msubasic@wwf.panda.org  
 
Stella Šatalić
voditeljica programa šuma u WWF Mediteranski program/ Forest programme manager
e-mail: ssatalic@wwf.panda.org
  
Irma Popović Dujmović
koordinator projekata za vode/ freshwater project coordinator
  
Petra Remeta
stručni savjetnik za vode i energetiku/ freshwater and energy policy officer
e-mail: premeta@wwf.panda.org
 
Iva Johović
stručni suradnik za pitanje voda/ freshwater officer
e-mail: ijohovic@wwf.panda.org

Leon Kebe
voditelj projekta Parkovi Dinarskog luka/ Dinaric Arc Parks project manager
e-mail: lkebe@wwf.panda.org
 
Ivana Korn Varga
stručni suradnik za pitanje voda/ freshwater officerassistant
e-mail: ikorn@wwf.panda.org 
 
Kasandra-Zorica Ivanić
stručni suradnik za zaštitu prirode / junior conservation officer 
e-mail: kivanic@wwf.panda.org

Anja Trutina 
projektni administrator / project administrator
e-mail: atrutina@wwf.panda.org


Dr. sc. Deni Porej
izvršni direktor
e-mail: dporej@wwf.panda.org