KontaktiŽelite li nas nešto pitati ili imate za nas kakvu ideju, slobodno nam se obratite! 

WWF Adria
Kranjčevićeva 5
10 000 Zagreb
Hrvatska
Tel: +385 1 5509 623
Fax: +385 1 4577 229

Martin Šolar
direktor / director
e-mail: msolar@wwf.panda.org

Ružica Bago
administrativna tajnica / office assistant
e-mail: rbago@wwf.panda.org

komunikacije / communications:

Petra Boić Petrač
voditeljica komunikacija / communications manager
 
Bojan Stojanović
komunikacije za pitanja voda/ freshwater communications officer

Martina Šubašić
koordinatorica komunikacija i odnosa s korporacijama / communications and corporate relations officer
e-mail: msubasic@wwf.panda.org  

zaštita prirode / conservation:
 
Andrea Štefan
savjetnik za regionalnu suradnju i europske integracije / policy officer 
Stella Šatalić
voditeljica projekata / projects manager
e-mail: ssatalic@wwf.panda.org
  
Irma Popović Dujmović
koordinatorica projekata / projects officer
  
Petra Remeta
stručni savjetnik za vode i energetiku/ freshwater and energy policy officer
e-mail: premeta@wwf.panda.org
 
Iva Johović
stručni suradnik za pitanja voda/ freshwater officer
e-mail: ijohovic@wwf.panda.org

Leon Kebe
projektni menadžer / project manager
e-mail: lkebe@wwf.panda.org
 
Ivana Korn Varga
koordinatorica projekata / projects officer
e-mail: ikorn@wwf.panda.org 
 
Kasandra-Zorica Ivanić
koordinatorica projekata / projects officer
e-mail: kivanic@wwf.panda.org

Željka Rajković
stručni suradnik za pitanja mora / marine officer
e-mail: zrajkovic@wwf.panda.org

Danijel Kanski
stručni suradnik za ribarstvo / fishery and seafood officer
e-mail: dkanski@wwf.panda.org

administracija / administration:

Anja Trutina 
projektna administratorica / projects administrator
e-mail: atrutina@wwf.panda.org