Što znače inicijali WWF

WWF- svjetska organizacija za zaštitu prirode 

Kada je WWF 1961. godine osnovan, inicijali su na engleskom jeziku bili skraćenica za World Wildlife Fund (Svjetski fond za zaštitu prirode). 
 
Kako se udruga tijekom sedamdesetih i osamdesetih godina prošloga stoljeća razvijala, tako je i WWF proširivao svoje aktivnosti u cilju očuvanja okoliša, a ne samo pojedinih vrsta. Iako smo nastavili koristiti dobro poznate inicijale, tijekom osamdesetih naš je naziv postao „WWF - World Wide Fund for Nature“ (Svjetski fond za prirodu). Prvotni se naziv nastavio koristiti samo u Sjevernoj Americi.
 
Međutim, sve se češće u različitim državama i jezicima WWF koristi pod jednostavnim nazivom “WWF” kako bi se izbjegle zabune i dvosmislenosti.

U pet desetljeća, WWF je postao jedna od najvećih i najuglednijih nezavisnih svjetskih organizacija za zaštitu prirode.
 
S više od pet milijuna pristalica na svih pet kontinenata, WWF ima predstavništva u više od 90 zemalja i može slobodno tvrditi da je odigrao ključnu ulogu u razvoju međunarodnog pokreta za očuvanje prirode.
Počevši od 1985. godine, WWF je uložio više od milijardu američkih dolara u više od 12,000 projekata.
 
Svi ovi projekti i aktivnosti igraju važnu ulogu u kampanji čiji je cilj da se zaustavi ubrzana degradacija okoliša na Zemlji kao i da se potaknu njeni stanovnici da žive u većoj harmoniji sa prirodom.
 
WWF je od male grupe entuzijasta posvećenih divljim životinjama prerastao  u globalnu mrežu koja ima podršku ljudi iz svih sfera života, koji, kao i WWF, brinu o dobrobiti našeg planeta. 
The evolution of WWF's famous panda logo 
	© WWF
Sve faze WWF-ova logotipa
© WWF