WWF u Hrvatskoj

WWF je u Hrvatskoj prisutan desetak godina. Naša je uloga da sa svojim malim ali učinkovitim timom te kroz partnerstva učinimo značajan doprinos očuvanju biološke raznolikosti Hrvatske kao dijela Mediterana i Dunavsko-karpatske ekoregije. Kao međunarodnoj udruzi, naš je pristup “misli globalno, djeluj lokalno”. Tako u Hrvatsku donosimo najbolja svjetska iskustva o zaštiti prirode i održivom razvoju te ih primjenjujemo lokalno dobro poznavajući okolnosti i istinske potrebe u državi.
U Hrvatskoj djeluje WWF-ov Mediteranski program koji je WWF International osnovao s ciljem očuvanja i održivog upravljanja šumskim, morskim i slatkovodnim ekosustavima na Mediteranu. Širok je raspon djelovanja WWF-ovog Mediteranskog programa: od projekata koje provodimo u 12 mediteranskih zemalja, preko sektorskih politika i zagovaranja do komunikacije i jačanja kapaciteta. Sjedište ovog programskog ureda je u Rimu u Italiji, a zaposleno je više od 40 ljudi, čak 16 različitih nacionalnosti.

Suradnja s nevladinim organizacijama
 
WWF-ov Mediteranski program ima proširenu mrežu partnerstva. Tijekom 10 godina aktivnosti u Hrvatskoj surađivali smo s mnogim nevladinim udrugama kao što su: Sunce, Zelena akcija, Zeleni Osijek, Zelena Istra, Alternatura Vis, Eko centar Caput Insulae Beli, Žmergo i savez udruga Dravska liga.
 
Jedan od principa našeg djelovanja je suradnja s hrvatskim institucijama zaduženima za očuvanje prirode.  Poslovanje WWF-a na tom području temelji se na Memorandumu o suradnji koji smo potpisali s Vladom Republike Hrvatske. Tim memorandumom WWF i hrvatska Vlada dogovorili su međusobnu suradnju na području zaštite prirode vezano uz uspostavu, učinkovito upravljanje i financiranje zaštićenih područja, razvoj lokalnih kapaciteta, razvoj sektorskih politika te čvrstu regionalnu suradnju kako s institucijama tako i s nevladinim udrugama diljem Hrvatske.
 
Kroz partnerstvo s udrugom Sunce doprinosimo razvoju planova upravljanja za pet morskih zaštićenih područja: NP Brijuni, NP Kornati, NP Mljet, PP Telaščica i PP Lastovsko otočje.
 
Podržavamo osnivanje UNESCO-vog Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav između pet zemalja: Hrvatske, Mađarske, Slovenije, Austrije i Srbije koji može biti jedno od najvećih zaštićenih slatkovodnih sustava i močvarnih staništa u Europi.
 
Podržali smo osnivanje NP Sjeverni Velebit kao i osnivanje Parka prirode Lastovsko otočje. WWF je NP Sjeverni Velebit prepoznao kao „Dar Zemlji“  (Gift to the Earth), a u toj smo inicijativi imali podršku tadašnjeg predsjednika RH, gospodina Stjepana Mesića.

Sporazum s Vladom kroz Big Win
 
Održali smo više od 20 treninga za jačanje kapaciteta hrvatskih nevladinih udruga aktivnih u području zaštite prirode. Podržali smo Ministarstvo kulture/ Upravu za zaštitu prirode u provedbi Programa rada na zaštićenim područjima u okviru Konvencije o biološkoj raznolikosti, kao i u njihovim dodatnim naporima u regionalnoj suradnji kroz „Dinaric Arc Big Win“ , dokument koji su uz hrvatskog državnog tajnika Ministarstva kulture potpisali ministri zaduženi za pitanja zaštite prirode iz Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Albanije. Podržali smo Ministarstvo kulture i u donošenju četvrtog Nacionalnog izvješća o stanju biološke raznolikosti u Hrvatskoj.
 
S upraviteljima 18 zaštićenih područja u Hrvatskoj napravili smo procjenu učinkovitosti upravljanja zaštićenim područjima. Time ukazujemo na ključne prijetnje i pritiske na zaštićena područja te nudimo moguća rješenja.
 
Trenutačno smo u Hrvatskoj aktivni kroz projekt MedPan South , odnosno „Jačanje mreže zaštićenih morskih područja u Hrvatskoj“, te kroz projekte Divljina na Velebitu . Istodobno s radom na uspostavljanju Rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, imamo i terenske aktivnosti restauracije staništa u Kopačkom ritu. Tu je i program „Zaštićena područja za živi planet” (Protected Areas for a Living Planet; PA4LP) kojeg je osnovao i provodi WWF uz financijsku potporu MAVA fondacije, za pomoć zemljama pet europskih i zapadnoafričkih ekoregija, uključujući Dinarski lûk, kako bi se postigli ciljevi Programa rada na zaštićenim područjima Konvencije o biološkoj raznolikosti. Hrvatska je, dakako, dio projekta „Zaštićena područja za živi planet – Ekoregija Dinarskog lûka“ .
 
 / ©: JASNA JEREMIĆ, DZZP
Dinara
© JASNA JEREMIĆ, DZZP
 / ©: ANA MARIČEVIĆ, DZZP
Pogled sa Sožnja, Lastovo
© ANA MARIČEVIĆ, DZZP
 / ©: WWF
Velebit je WWF proglasio Darom Zemlji
© WWF
 / ©: VIDA POSAVEC VUKELIĆ, DZZP
Ris je strogo zaštićena vrsta u Hrvatskoj
© VIDA POSAVEC VUKELIĆ, DZZP